Έλλη Κατσίρη, υπεύθυνη ανάπτυξης λογισμικού και προϊόντων της SIBA ΙοΤ

Οικονομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2022, τ.1014

STARTUPS

Συνέντευξη στον Χάρη Σαββίδη

«Παιδί» του Πανεπιστημίου της ακριτικής Ξάνθης, η SIBA IoT κατάφερε να διακριθεί σε διαγωνισμούς για νεοφυείς επιχειρήσεις. Ειδικεύεται στη μέτρηση της ποιότητας του αέρα, επιτυγχάνοντας αξιόπιστη καταγραφή όχι μόνο των ρύπων αλλά και των ιών – κάτι εξαιρετικά χρήσιμο στα χρόνια της Covid-19. Ζητήσαμε από την επίκουρη καθηγήτρια του ΔΠΘ Έλλη Κατσίρη, εκ των συνιδρυτών και βασικών συντελεστών, να μας μιλήσει για την εταιρεία αλλά και για την εμπειρία της από το οικοσύστημα των ελληνικών startups.

 

 

Ποιο είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα;

Υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι για την αξιόπιστη μέτρηση της ποιότητας του αέρα, αξιόπιστα και με μεγάλη χωροχρονική κάλυψη: το φορτίο της νόσου της αέριας ρύπανσης, που ευθύνεται για 4,3 δισ. θανάτους και χιλιάδες χρόνια υγιούς ζωής χαμένα λόγω καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων, η ύπαρξη νομοθεσίας που αναγκάζει ένα μεγάλο μέρος του χώρου εργασίας να τη μετράει και το γεγονός ότι ο εσωτερικός χώρος είναι από 2 έως 4 αλλά και έως 100 φορές πιο ρυπασμένος από τον εξωτερικό.

Ωστόσο, η πρόσφατη πανδημία Covid-19 ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουμε εάν οι εσωτερικοί χώροι στους οποίους κινούμαστε είναι ασφαλείς για την υγεία μας, εξαιτίας της μεγάλης μετάδοσης του ιού που γίνεται σε εσωτερικούς χώρους με συνωστισμό. Ευτυχώς, υπάρχει πλέον αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ των αέριων ρύπων και του SARS-CoV-2, ενώ αρχικά, καλά δικά μας αποτελέσματα από πιλοτικές εφαρμογές ενισχύουν τη σχέση μεταξύ αέριων ρύπων και μικροοργανισμών.

H ομάδα Siba IoT της Innosense Πληροφορική ΙΚΕ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία έχει αναπτύξει και πατεντάρει μια τεχνολογία με την οποία μπορεί να μετράει με πολύ υψηλή αξιοπιστία όχι μόνο τους αέριους ρύπους όσο και τους ιούς, σε κλάσμα της τιμής, αξιοποιώντας την τεχνολογία των αισθητήρων χαμηλού κόστους.

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα προϊόντων που αποτελείται από 5 συσκευές, οι οποίες καλύπτουν όλους τους ρύπους εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, τοπικό δίκτυο WiFi, Bluetooth και NBioT, ενσωματωμένο λογισμικό και υπηρεσίες cloud για την οπτική ανάλυση των μετρήσεων και την απεικόνιση δεικτών επικινδυνότητας.

H καινοτομία έγκειται στην ενσωμάτωση πιστοποιημένων αισθητήρων και στην πιστοποίηση της συσκευής, στην αποδεδειγμένα σταθερή απόδοση και αντοχή των προϊόντων μας στο πεδίο, στη δυνατότητα υψηλού ρυθμού δειγματοληψίας και τη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο στο cloud, στη δυνατότητα δικτύωσης των συσκευών για ευρεία κάλυψη της περιοχής, στη δυνατότητα για edge processing και στην ανεκτικότητα σε καθυστερήσεις, με προσωρινή αποθήκευση των μετρήσεων έως και 24 ώρες.

Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών κάνει δυνατή την ανάπτυξη εξελιγμένων αναλυτικών τα οποία δεν είναι δυνατά με την υφιστάμενη τεχνολογία, η οποία αποτελείται από μεγάλους σταθερούς σταθμούς και φορητές συσκευές που παίρνουν μεμονωμένες μετρήσεις και τις αποθηκεύουν τοπικά. Για παράδειγμα, μπορούν να ανακαλύψουν παροδικές (transient) πηγές ρύπων και να υπολογίσουν τη συναθροισμένη έκθεση στους ρύπους.

Επίσης, έχουμε πνευματική ιδιοκτησία που προστατεύεται από διεθνή πατέντα (PCT pending) και άριστη γνώση της περιοχής χάρη στην τετραετή ερευνητική μας ενασχόληση με το πεδίο, έχοντας υποβάλει 4 ερευνητικές προτάσεις και επιβλέψει 4 διπλωματικές, ενώ είναι σε εξέλιξη άλλες 2. Η ομάδα, που αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς περιβάλλοντος και πληροφορικής, διαθέτει όλες τις διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίηση των αισθητήρων χαμηλού κόστους, ήτοι καλή γνώση των αρχών επαίσθησης, καλό σχεδιασμό ηλεκτρονικών, μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τεχνητή νοημοσύνη.

Τα προϊόντα μας είναι εγκατεστημένα από το 2019 έως τώρα στη γαλακτοβιομηχανία, όπου μετρούν μικροσωματίδια και διαφορική πίεση, σε σπίτι ηλικιωμένου με υπέρταση, όπου συσχετίσαμε τις ζωτικές του μετρήσεις με τα μικροσωματίδια, σε χώρο γραφείων εταιρείας πληροφορικής, όπου μετρήσαμε στο πλαίσιο της πιστοποίησης ISO το μικροκλίμα σε δύο γραφεία, ήτοι, CO, O3, VOC, μικροσωματίδια, στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του Athens Digital Lab σε δημόσια υπηρεσία, στον χώρο των ταμείων και στην είσοδο του κοινού μετράμε μικροσωματίδια, CO, CO2, σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Δήμου Κομοτηνής μετράμε ομοίως μικροσωματίδια, CO, CO2, και υπολογίζουμε το ρίσκο επιμόλυνσης Covid, την απόδοση του αερισμού και τη συναθροισμένη έκθεση στους ρύπους, στην έκθεση MWC 2021 στη Βαρκελώνη μετρήσαμε μικροσωματίδια και τέλος τον Ιανουάριο του 2022 θα μετρήσουμε CO σε υπό κατασκευή τούνελ του Άκτορα στο Δημάριο Ξάνθης. Τα business οφέλη που μετρήθηκαν από τα παραπάνω έργα σχετίζονται με την προστασία των προϊόντων, την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και τη διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων και επισκεπτών από ιούς, συμπεριλαμβανομένου και του νέου κορονοϊού.

Συνοπτικά, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα μέτρησης όχι μόνο ρύπων αλλά και ιών, το προβάδισμα που έχουμε στην αγορά και η άριστη γνώση της περιοχής.

 

Πόσο δύσκολη υπήρξε η άντληση κεφαλαίων από την ελληνική αγορά; Ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα;

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας –κυρίως στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά funds, π.χ. Equifund– έχει δείξει ότι ο χώρος των νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης αποτελεί έναν ιδιαίτερο και διακριτό κλάδο νεοφυούς επιχειρηματικότητας με σημαντικές διαφορές και απαιτήσεις χρήσης από την παραδοσιακή νεοφυή επιχειρηματικότητα. Καταρχάς, μια ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες εξειδικευμένες συχνά σε πάνω από μία επιστημονικές περιοχές, κάτι από μόνο του δύσκολο να βρεθεί εφόσον αυτού του είδους οι συνεργάτες συνήθως εργάζονται ήδη σε established φορείς, ενώ πολύ συχνά απαιτούνται για την κατασκευή της λύσης hardware, software και πληρωτικές υπηρεσίες νέφους, π.χ. AWS, ενώ για την αξιολόγηση του επιχειρηματικού οφέλους απαιτούνται proof of concept εφαρμογές σε εγκαταστάσεις πελατών, κάτι που απαιτεί χρηματοδότηση η οποία, έστω και εν μέρει, δεν είναι διαθέσιμη από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Σε αντιδιαστολή, το Πανεπιστήμιο, παρά τους εξαιρετικά περιορισμένους πόρους, καταφέρνει τελικά μέσα π.χ. από την Περιφέρεια, τον τακτικό προϋπολογισμό και τα έργα του ΕΛΚΕ, π.χ. ΤΣΜΕΔΕ, να παρέχει εξοπλισμό και υπηρεσίες στους ερευνητές έτσι ώστε να υλοποιούν την έρευνα, μηχανισμός στον οποίο τελικά καταλήγουν οι νεοφυείς ομάδες που έχουν πρόσβαση, ενώ μπορεί να υπάρξει conflict.

Μια καλή ιδέα θα ήταν να δίνεται ένα τέτοιο μικρό ποσό, π.χ. 10.000 ευρώ, οριζόντια σε όλα τα startups που διακρίνονται μέσα από το οικοσύστημα, π.χ. μετά την αποφοίτηση από ένα πρόγραμμα ή incubator.

Ακόμη και όταν ένα startup είναι έτοιμο να βγει στην αγορά, η εμπειρία έχει δείξει ότι ούτε τότε υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσει να στηθεί το μάρκετινγκ και η διανομή των προϊόντων στην αγορά.

 

Θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων; Εάν αυτό συμβεί, μήπως γίνει δυσκολότερη η… ζωή των startups; 

Δεν είμαι σίγουρη αν θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Από την εμπειρία μου από την Αγγλία, που έχει εφαρμόσει ένα τέτοιο μοντέλο, π.χ. Boots, Dixons κ.λπ., υπάρχουν πλεονεκτήματα από την πλευρά του καταναλωτή. π.χ. σταθερή ποιότητα και οικεία προϊόντα αλλά είναι και λίγο «βαρετό». Νομίζω ότι η ζωή των startups είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη από μόνη της.

 

Θέλετε να μεγαλώσετε μαζί με την επιχείρησή σας ή ελπίζετε ότι σύντομα θα υπάρξει μια δελεαστική πρόταση εξαγοράς; 

Θέλουμε ιδανικά να μεγαλώσουμε μαζί με την επιχείρησή μας, στον βαθμό που μπορούμε με τους διαθέσιμους πόρους, γιατί καταρχάς πιστεύουμε και είμαστε παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε και, δεύτερον, παρέχουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες σε κάθε πελάτη, που βασίζονται στη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη μας. Αν υπήρχε δυνατότητα αυτό να διατηρηθεί σε μια εξαγορά με αντάλλαγμα μια μεγαλύτερη αγορά και αντίστοιχες προκλήσεις, γιατί όχι;

 

Έχουν οι startups θετικό αποτύπωμα στην υπόλοιπη οικονομία; Ποιο; 

Οι startups οι οποίες αξιοποιούν την τεχνολογία, αναπτύσσουν καινοτομίες και δημιουργούν δραστηριότητες τύπου B2B, παρέχουν δηλαδή υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις, ενδυναμώνουν τη συνεκτικότητα του εγχώριου παραγωγικού συστήματος.

 

Η ταυτότητα της Siba IoT

Η νεοφυής εταιρεία Siba IoT ξεκίνησε από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Επι.νοΩ. Τον Μάρτιο του 2019 κέρδισε στον Διαγωνισμό Nounou Idea Challenge το βραβείο του πιλοτικού στο εργοστάσιο της FrieslandCampina στην Πάτρα, αξίας 25Κ, ενώ τον Δεκέμβριο του 2021 κέρδισε το τρίτο βραβείο στην κατηγορία Early Stage Startup του Εθνικού Διαγωνισμού Καινοτομίας Greentech. Είναι μία από τις 10 ομάδες που συμμετέχουν στον τρίτο κύκλο του Athens Digital Lab του Δήμου Αθηναίων και έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση 60.000 ευρώ. Δραστηριοποιείται στην Αθήνα και στην Ξάνθη, αφού προήλθε από το ΔΠΘ.

Κύριοι συντελεστές και συνιδρυτές είναι η επίκουρη καθηγήτρια του ΔΠΘ ΗΜΜΥ Ελευθερία Κατσίρη, υπεύθυνη ανάπτυξης λογισμικού και προϊόντων, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του University of Cambridge, και ο Δημήτρης Κατσίρης, διευθύνων σύμβουλος & Marketing, απόφοιτος του Τμήματος Electronic and Electrical Engineering του Brunel University και κάτοχος MBA στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, ΕΜΠ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος είναι η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ Αλεξάνδρα Κουζέλη, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενώ ο καθηγητής του ΔΠΘ ΠΜ Άγγελος Πρωτοπαπάς είναι σύμβουλος Analytics. Mέλη της ομάδας είναι ο Φώτης Γεωργάτος, Eur Ing, DevOps/SysOps, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Καρασούλας, βοηθός ανάπτυξης προϊόντων, απόφοιτος και υποψήφιος διδάκτορας ΔΠΘ ΗΜΜΥ, καθώς και ο Μάριος Μάρκου, τελειόφοιτος ΔΠΘ ΗΜΜΥ, βοηθός πωλήσεων.