Ταχύρυθμη ψηφιακή σύγκλιση αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος

Τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ πέτυχε η Ελλάδα την τελευταία πενταετία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας αυξήθηκαν με ρυθμό 56%, έναντι μέσου όρου 30% στην ΕΕ. Πλην όμως υπάρχει ακόμα δρόμος στη σύγκλιση με τα επίπεδα στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ χαμηλή αφετηρία.

Η απόκλιση είναι μικρή ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες (η Ελλάδα βρίσκεται στο 86% του μέσου όρου) και τις υποδομές συνδεσιμότητας (85% του μέσου όρου), κάπως μεγαλύτερη σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση (78% μ.ο. ΕΕ) και ακόμα μεγαλύτερη για τις επιχειρήσεις (68%).

Μεταξύ των αρνητικών χαρακτηριστικών της ελληνικής πραγματικότητας, ξεχωρίζουν η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ο ανεπαρκής αριθμός αποφοίτων με υψηλή εξειδίκευση σε τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα περιορισμένα μεγέθη του εγχώριου κλάδου ΤΠΕ και οι περιορισμένες επενδύσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν χθες σε εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα «Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Δεκαετία: Που βρισκόμαστε και τι πρέπει ακόμη να γίνει». Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε 9 στοχευμένες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού βηματισμού:

  1. Κίνητρα για την επίσπευση της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων
  2. Εκστρατείες οριζόντιας ενίσχυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού για το σύνολο του πληθυσμού
  3. Διπλασιασμός αριθμού αποφοίτων σε σχολές ΤΠΕ και γενικότερα σχολές STEΜ, εντός τετραετίας
  4. Διαμόρφωση πιο ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων και φορολογικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων από τις επιχειρήσεις
  5. Κατάρτιση σύγχρονων εθνικών στρατηγικών και πλαισίων για την ασφαλή ανάπτυξη και παραγωγική χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών αιχμής, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη.
  6. Διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση και το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων.
  7. Υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων αιχμής από τον εγχώριο κλάδο ΤΠΕ
  8. Απλοποίηση διαδικασιών πριν την ψηφιοποίησή τους και πλήρης ψηφιοποίηση των διεπαφών του δημόσιου τομέα με τις επιχειρήσεις, και
  9. Επιτάχυνση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι ομιλητές σκιαγράφησαν την τεχνολογική ωριμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επισήμαναν τις προκλήσεις και ανάγκες που αντιμετωπίζουν κατά την ψηφιακή τους μετάβαση και υπογράμμισαν τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές συλλογής, ανάλυσης, αξιοποίησης και προστασίας δεδομένων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και κυβερνοασφαλείς επιχειρήσεις.