Αναζητώντας δρόμο για τη βιομηχανία

Υποχώρηση 6,2% σε ετήσια βάση σημείωσε τον Αύγουστο ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία. Σημαντική ήταν η υποχώρηση του επιμέρους δείκτη για τον κλάδο της ενέργειας (-13,4%). Ο δείκτης της μεταποίησης υποχώρησε 6,1%, με τη μεγαλύτερη βουτιά να καταγράφεται στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (-20,3%) και να ακολουθεί η παραγωγή βασικών μετάλλων (-19,7%).

Μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση της παραγωγής που κατευθύνεται στην εξωτερική αγορά (-9,9%) και ειδικά σε αγορές εκτός Ευρωζώνης (-16,8%). Ο δείκτης της εγχώριας αγοράς μειώθηκε λιγότερο σε ετήσια βάση (3,9%), πλην όμως σε μηνιαία βάση η πτώση ήταν μεγάλη (-14,3%).

Οι περισσότεροι δείκτες του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κινούνται πτωτικά από την αρχή του 2023, μετά από την ισχυρή ανάκαμψη που ακολούθησε την πανδημία. Σε αυτό συμβάλλουν η επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η εξασθένιση της αγοραστικής δύναμης στην εγχώρια αγορά, ως αποτέλεσμα της ακρίβειας.

Προ δεκαημέρου ο ΣΕΒ διοργάνωσε βιομηχανικό συνέδριο αναζητώντας «Σχέδιο και Τομές για το μέλλον των δυνατοτήτων μας». Εκεί τέθηκε ο στόχος να αυξηθεί η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ στο 15% μέχρι το 2030. Πολλά διδάγματα μπορεί να αντληθούν από το παρελθόν – κυρίως τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Στο βιβλίο του «Καινοτομία & Βιομηχανικός μετασχηματισμός στην Ελλάδα, 1950-1973» ο Λευτέρης Αναστασάκης παραθέτει παραδείγματα, αναδεικνύει αλήθειες που συχνά έχουν ξεχαστεί και καταρρίπτει διαδεδομένους μύθους.