Υπουργείο Εξωτερικών 1945-1980

Θεμιστοκλής Λ. Χρυσανθόπουλος

Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Αθήνα 2021, σελίδες 248, τιμή εκδότη: 15,00 ευρώ

Αποτύπωση και μεταφορά, σε μορφή βιβλίου, του προσωπικού ημερολογίου του πρέσβεως Θ. Χρυσανθόπουλου (κατάθεση μιας διπλωματικής διαδρομής που ξεκινάει, αρκετά μυθιστορηματικά από τη Συνδιάσκεψη των Παρισίων τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια για να τερματισθεί με την Πρεσβεία του Πεκίνου το 1979-80, με ενδιάμεσες στάσεις στην Πόλη, τη Σόφια, διάφορες χώρες της Άπω Ανατολής και Καναδά), η κατάθεση αυτή λειτουργεί σαν «εκ των έσω παρουσίαση» της ελληνικής μεταπολεμικής διπλωματικής υπηρεσίας. Με όλες τις ευκαιρίες ανάγνωσης των διεθνών πραγμάτων, που ανοίγει και όλους τους περιορισμούς της ελληνικής πραγματικότητας της εποχής που περιλαμβάνει. Η περιγραφή Χρυσανθόπουλου ξεφεύγει από το υπηρεσιακό και ανοίγεται μέχρι και σε προτάσεις για τη μετέπειτα ελληνική εξωτερική πολιτική, έτσι που βρίσκεται σε έναν πολύπλευρο περιορισμό οριζόντων αλλά και δυνατοτήτων.

Προσγειωτικές έως και εμπνευσμένες οι καταληκτικές «συμβουλές από έναν συνταξιούχο διπλωμάτη» προς τους νεότερους. Θα κρατούσαμε μία: «Διαφωνία και εχθρότητα είναι δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες. Μην τις μπερδεύεις».