Η ZeroNorth λανσάρει την πρώτη στον χώρο εφαρμογή ανάλυσης και βελτιστοποίησης Δείκτη Έντασης Άνθρακα

 

Η εταιρεία ναυτιλιακής τεχνολογίας ZeroNorth ανακοίνωσε το λανσάρισμα εφαρμογής για την ανάλυση και βελτιστοποίηση του Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII), η οποία ενσωματώνεται στην πλατφόρμα Optimise. Τα εργαλεία Analytics της νέας λειτουργικότητας επιτρέπουν στους χρήστες όχι μόνο να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την απόδοση ως προς το CII, αλλά να μπορούν και να προσομοιώνουν την μελλοντική  CII απόδοση του πλοίου. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή βελτιστοποίησης παρέχει στους operators την δυνατότητα να επιλέγουν προτεινόμενες διαδρομές ταξιδιού (voyage plans) με στόχο την διατήρηση ή την βελτίωση του δείκτη CII.

Επειδή η λειτουργικότητα είναι διασυνδεδεμένη με την σε πραγματικό χρόνο βελτιστοποίηση διαδρομής βάσει καιρού (weather route optimisation) και βελτιστοποίηση ταξιδιού (voyage optimisation), οι προτάσεις σχετικά με τον δείκτη CII, προσφέρουν ταυτόχρονα επιλογές που βελτιώνουν τα έσοδα και μειώνουν τις εκπομπές, διασφαλίζοντας ότι οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές αξιοποιούν πλήρως τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Η υπηρεσία εξετάζει όλες τις απαραίτητες παραμέτρους του πλοίου, όπως ο τύπος και η χωρητικότητα νεκρού βάρους (dwt), και θα δείχνει την κατάταξη CII κατά το τρέχον έτος (year-to-date),  πληροφορίες για την ετήσια απόδοση από χρόνο σε χρόνο, όπως και ειδοποιήσεις (alerts) για το πότε ένα πλοίο κινδυνεύει να χάσει την τρέχουσα κατηγορία ή να θεωρηθεί μη συμβατό. Συνδυάζοντας την σε βάθος ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν ένα ταξίδι και την απόδοση του πλοίου από εξελιγμένους αλγόριθμους, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από καταρτισμένο προσωπικό, παρέχει στους πλοιοκτήτες και διαχειριστές μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την διατήρηση ή βελτίωση της CII αξιολόγησης των πλοίων τους, χωρίς αποκλίση από το στόχο της βέλτιστης εμπορικής απόδοσης.

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στους πλοιοκτήτες και διαχειριστές για απευθείας σύνδεση (ΑΡΙ) ή διανομή σε μορφή αρχείου. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) σχετικά με την δημοσίευση (reporting) του Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII).  Όπως παρουσιάστηκε από τον ΙΜΟ κατά την 76η συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEP76), ο δείκτης CII θα εφαρμοστεί το 2023 για να υποστηρίξει τον μακροπρόθεσμο στόχο του ΙΜΟ για μείωση της λειτουργικής απόδοσης ως προς τον Δείκτη Έντασης Άνθρακα της διεθνούς ναυτιλίας κατά 40% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008.

Η κατηγορία CII ενός πλοίου, προκύπτει από τον Ετήσιο Λόγο Απόδοσης (Annual Efficiency Ratio-AER), ο οποίος μετρά τις εκπομπές άνθρακα κατά τη λειτουργία ενός πλοίου σε διάρκεια ενός έτους και ισχύει για όλα πλοία άνω των 5000 κόρων (GT). Η κατάταξη αποτιμάται σε κλίμακα από Α – Ε, με τα πιο αποδοτικά επιχειρησιακά σκάφη να κατατάσσονται στην κατηγορία Α. Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να καταγράφουν τα δεδομένα των πλοίων τους στο Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης Πλοίων (SEEMP).  Στην περίπτωση που ένα πλοίο βρίσκεται στην κατηγορία  D ή E για περίοδο 3 ετών, θα πρέπει να υποβάλλεται σχέδιο που θα περιγράφει πώς θα επιτευχθεί η άνοδος κατηγορίας (σε C ή ανώτερη).

Με την πάροδο του χρόνου, η ZeroNorth δεσμεύεται να ενημερώνει την εφαρμογή ανάλυσης και βελτιστοποίησης CII σύμφωνα με τυχόν τροποποιήσεις του ΙΜΟ στη νομοθεσία για το CII, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο υπολογισμός θα συνεχίσει να είναι ακριβής και να υπολογίζει σωστά τους παράγοντες που αφορούν την γραμμή βάσης, που επηρεάζει την αξιολόγηση του CII.

 Ο Søren Christian Meyer, Διευθύνων Σύμβουλος της ZeroNorth, δήλωσε: «Καθώς η ναυτιλία επηρεάζεται όλο και περισσότερο από μεταφορείς, ναυλωτές, οργανώσεις και καταναλωτές οι οποίοι  επιδιώκουν πιο βιώσιμες υπηρεσίες και υψηλότερους στόχους απανθρακοποίησης, τα πλοία με χαμηλή βαθμολογία CII θα πάψουν να είναι ελκυστικά εμπορικά. Ως εκ τούτου, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να προσπαθούν για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των πλοίων τους, για να μην ρισκάρουν την εμπορικότητά τους. Μέσω της νέας μας προσφοράς ανάλυσης και βελτιστοποίησης CII, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη διαχείριση της μετάβασης των πλοιοκτητών και διαχειριστών και παρέχουμε τη δυνατότητα, προνοητικά, να σχεδιαστούν δράσεις οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση των εσόδων και στη μείωση των εκπομπών, επομένως είναι καλό τόσο για το κέρδος όσο και για τον πλανήτη. Η προσφορά μας είναι μοναδική ως προς το βάθος της ανάλυσής και ολοκληρωτικής διασύνδεσης.»

Ο Pelle Sommansson, CPO, ZeroNorth, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε την κυκλοφορία της νέας μας υπηρεσίας ανάλυσης και βελτιστοποίησης CII, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες μας την έξυπνη δρομολόγηση των πλοίων τους βάσει οικονομικών (USD), εκπομπών αερίων και τώρα CII, στόχων και κριτηρίων. Με τα όρια αξιολόγησης προγραμματισμένα να γίνονται αυστηρότερα μέχρι το 2030, το να μην κάνουμε τίποτα δεν αποτελεί επιλογή εάν οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές θέλουν να παραμείνουν τα πλοία τους βιώσιμα εμπορικά. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της ZeroNorth, είστε προετοιμασμένοι για ένα κερδοφόρο και βιώσιμο μέλλον».