Σελίδες του Αρχείου

Στα 90, σιγά-σιγά, χρόνια ζωής της Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, που είχε καταλήξει (από το 2004) να λέγεται Οικονομική Επιθεώρηση, έχει συγκεντρωθεί ένας πλούτος υλικού. Στα σημειώματα αυτά, ο σημερινός αναγνώστης έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί σελίδες του Αρχείου. Και να ξαναδεί θέματα και προσεγγίσεις. Τα οποία – πολύ πιθανόν – θα αισθανθεί αρκετά έως παράξενα οικεία.


Η Δημόσια Διοίκηση ως «πέμπτη εξουσία»

Πάγια ανησυχία της Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως  – ακολουθεί το αρθρογραφικό σχόλιο Φεβρουαρίου 1975 – ήταν η εμπλοκή που προκύπτει από την τάση των δημοσίων υπηρεσιών/των μανδαρίνων της Δημόσιας Διοίκησης να μπλοκάρουν τα πράγματα – ως «πέμπτη εξουσία» (ο Τύπος ακόμη εθεωρείτο «τέταρτη»…). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, εδώ, η απόγνωση από «το λεξιλόγιο «της απλουστεύσεως» των διαδικασιών και του «εκσυγχρονισμού»»: 1975, αυτά!