«Ποιοι είμαστε;»: Η σημασία των διασπορικών δικτύων

Στο βιβλίο του Γεωργίου-Στυλιανού Πρεβελάκη «Ποιοι είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας», που θα αποτελέσει έναυσμα της συζήτησης για τις
«Όψεις της Ελληνικότητας» (στις 14 Δεκεμβρίου, 19:00 , στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών), κεντρικό ρόλο παίζει η συζήτηση για την προσέγγιση των δικτύων ως ιδιαίτερα κατάλληλη για την ελληνική περίπτωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημασία του διασπορικού φαινομένου υπήρξε ανέκαθεν κομβική, τώρα όμως αποκτά νέα διάσταση.