ΨΗΦΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύ­ψει το κενό στη γνώση για τον τουρισμό/περιηγητισμό στην Ελλάδα από τον  18ο αι. και ύστερα, εντάσσοντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ιστορία και πραγματι­κότητα, αξιοποιώντας υλικό από πολλές και διάφορες πηγές, αποφεύγοντας τεχνοκρατι­κές κατασκευές. Η χαλαρή του διάρθρωση επιτρέπει να αναδειχθούν διάφορες πτυχές: ο περιηγητισμός, που ενσωματώνει ακό­μη και σήμερα ποικίλες μορφές αναψυχής, η αναζήτηση της γνώσης, η ελευθερία των συναισθημάτων. Θέματα όπως η δημόσια παρέμβαση σε περιόδους πολιτικής και/ή οικονομικής κρίσης, η γυναικεία επιχειρημα­τικότητα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, ο ρόλος του Ελληνισμού της Διασποράς στον εκσυγ­χρονισμό δομών και νοοτροπιών, η μάχη της καινοτομίας, η παγκοσμιοποίηση αλλά και η ανθεκτικότητα των οικογενειακών επι­χειρήσεων, οι προκλήσεις του μέλλοντος και η αντιμετώπισή τους με ρεαλιστικές προτά­σεις είναι μερικές από τις πολλές ψηφίδες που συγκροτούν το γοητευτικό ταξίδι στην ιστορία του τουρισμού…

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Μαργαρίτα Δρίτσα γεννή­θηκε στην Αίγυπτο. Σπούδασε στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Αμερική, και αναγορεύθηκε Δι­δάκτωρ από το Πανεπιστήμιο Paris Ι (Panthéon-Sorbonne). Εξελέγη και εργάσθηκε ως Επίκουρη, Αναπληρώτρια και Καθηγήτρια Α΄ βαθ­μίδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω­νική Ιστορία. Δίδαξε και εκπόνησε έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο της εστιάζει σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, ιστορίας επιχειρήσεων και τραπεζών, βιογρα­φίες και ιστορίας του τουρισμού. Έχει επίσης συμβάλει στη διαμόρφωση του Μουσείου Του­ρισμού στην Αθήνα.

Προεπισκόπηση

14,00€

*Για την ολοκλήρωση της αγοράς θα ανακατευθυνθείτε στο site της Νομικής Βιβλιοθήκης

Αποκτήστε το εδώ
  • Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2019
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Σελίδες: 264
  • ISBN: 978-960-9490-52-8
  • Τύπος εξώφυλλου: Μαλακό
  • Συγγραφέας: Μαργαρίτα Δρίτσα με τη συνεργασία της Κατερίνας Παπαδουλάκη