«Γράμματα Πολέμου»: ξαναζωντανεύοντας μνήμες και κλίμα του ΄40

Μπορεί η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – έτσι όπως σφραγίσθηκε στην συλλογική μνήμη με τις ημέρες του 1940-41 στον ΕλληνοΙταλικό πόλεμο, το μέτωπο της Αλβανίας και μέχρι την Γερμανική εισβολή που έφερε την Κατοχή – να αποτελεί πλέον αχνή μνήμη. Ωστόσο, το κλίμα που χαρακτήρισε εκείνη την εποχή έχει ενσωματωθεί στην βιωματική συνέχεια της Ελλάδας/των Ελλήνων.

Με επιμέλεια Γεωργίας Μ. Πανσεληνά, η Εταιρεία Πολιτικών και Οικονομικών Μελετών Βοβολίνη AMKE κωδικοποίησε και παρουσίασε χαρακτηριστικά τμήματα της αλληλογραφίας των αδελφών Κωνσταντίνου (δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός) και Σπύρου Αντ. Βοβολίνη (ιδρυτής, ιδιοκτήτης και εκδότης του μηνιαίου οικονομικού περιοδικού Βιομηχανική Επιθεώρησις από το 1934 έως και το 1990) από το Αλβανικό μέτωπο, από στρατιωτικά νοσοκομεία και τόπους της εποχής, με την μητέρα τους και με φίλους ή συστρατιώτες.

Πρόκειται για σπαράγματα από μια αναδρομή σε ημέρες που έμειναν στην συλλογική μνήμη ως έκφραση υψηλών εννοιών και οραμάτων, αλλά και είχαν μέσα τους την ανθρώπινη καθημερινότητα της εποχής.


Η προσπάθεια διατήρησης επαφής

Μέσα από την αλληλογραφία του μετώπου, αγωνιώδης προσπάθεια να κρατηθεί μια επαφή με γνωστούς και φίλους που βρίσκονται σε πλευρές της πολεμικής προσπάθειας.

Ο αναφερόμενος, σε υποσημείωση δελταρίου, Μιχάλης Χορς είναι φίλος των αδελφών Βοβολίνη. Γιος του πλοιάρχου Γεωργίου Χορς διετέλεσε διευθυντής της Μετεωρολογική Υπηρεσίας για προβλέψεις σχετικά με την ζώνη των επιχειρήσεων.

[Διαβάστε εδώ]

Ο αναφερόμενος, σε υποσημείωση άλλου δελταρίου από την Κορυτσά, Κωνσταντίνος Σημαντήρας, από οικογένεια νομικών (ο παππούς του πρόεδρος του Αρείου Πάγου της εποχής, ο πατέρας του καθηγητής της Νομικής Αθηνών, και ο ίδιος καθηγητής της Νομικής Θεσσαλονίκης και Αθηνών) ήταν επίσης κοντινός φίλος του Κωνσταντίνου Βοβολίνη.

[Διαβάστε εδώ]