Οικονομική Επιθεώρηση, Ιούνιος 2022, τ.1019

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

του Γιώργου Βαϊλάκη

Η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια» γεννήθηκε από μια ιδέα του δημοσιογράφου και ιδρυτή της εφημερίδας Ναυτιλιακή-Ναυτεργατική, Θεόδωρου Βώκου, ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 μαζί με τον φίλο του Ρίτσαρντ Σταμπς, στέλεχος δημοσίων σχέσεων, αναγνώρισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια έκθεση για τη ναυτιλία, η οποία θα προωθούσε τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και τη σημασία του ελληνικού στόλου σε παγκόσμια κλίμακα. Αφού, λοιπόν, επιλέχθηκε το όνομα «Ποσειδώνια» (από τον θεό της θάλασσας, Ποσειδώνα), η έκθεση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1969, ενώ από το 1970 διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, τον Ιούνιο. Έκτοτε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στην πιο δυναμική ναυτιλιακή εκδήλωση. Ανατρέξαμε στο αρχείο της Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως και βρήκαμε το ρεπορτάζ που γράφτηκε τότε στο περιοδικό (τεύχος 417, Ιούλιος 1969) για τα πρώτα Ποσειδώνια, με τίτλο «Ποσειδώνια 69» και το ελληνικόν «Ναυτιλόραμα», ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ήδη από αυτήν την πρώτη έκθεση είχε γίνει αντιληπτή η σημασία της – κάτι που, φυσικά, δικαιώθηκε στο πέρασμα του χρόνου.

«Το πλέον σημαντικόν γεγονός, διεθνούς απηχήσεως, του «Έτους της Ναυτιλίας», υπήρξεν, ασφαλώς, η ωργανωθείσα υπό της Maritime Presentations Ltd διεθνής ναυτιλιακή έκθεσις «Ποσειδώνια 69» από τις 2 – 8 Ιουνίου, εις το Ζάππειον Μέγαρον. Άνω των 100 εκθετών από 15 σημαντικάς ναυτιλιακάς χώρας, περιλαμβανομένης της Ελλάδος, συμμετέχουν εις την έκθεσιν αυτήν […]. Αι χώραι που συμμετέσχον εις την έκθεσιν ήσαν αι εξής: Βέλγιον, Βρεταννία, Γαλλία, Δανία, Δυτική Γερμανία, Ελλάς, Ελβετία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ηνωμέναι Πολιτείαι, Πολωνία, Σουηδία και Χονγκ-Κονγκ. Κύριος σκοπός της διεθνούς ναυτιλιακής εκθέσεως «Ποσειδώνια 69», η οποία ετέθη υπό την αιγίδα του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Πανελληνίου Ακτοπλοϊκής Ενώσεως και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου, ήτο να προσφέρη εις την παγκόσμιον ναυτιλιακήν βιομηχανίαν την ευκαιρίαν να παρουσιάση προς τους Έλληνας πλοιοκτήτας τα καλλίτερα και πλέον πρόσφατα προϊόντα, τα οποία διαθέτει προς πώλησιν.

 

Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης των δεύτερων Ποσειδωνίων, το 1970, όπου μεταξύ άλλων φαίνονται οι Κώστας Λεμός, Στρατής Ανδρεάδης, Γιάννης Κουλουκούνδης, Μίνως Κολοκοτρώνης, Μένης Καραγεώργης, Μιχάλης Ξυλάς, Γιάννης Χατζηπατέρας και Μάρκος Λύρας / από το προσωπικό αρχείο του Θεμιστοκλή Βώκου

Η «Ποσειδωνία», είπεν ο διευθύνων σύμβουλος της οργανωτικής επιτροπής της εκθέσεως κ. Ρίτσαρντ Σταμπς, υπογραμμίζει την δημιουργίαν ναυτιλιακού κέντρου εις την Ελλάδα. Ομιλών επί της αλματώδους αναπτύξεως της Ελληνικής ναυτιλίας, ο κ. Σταμπς είπε τα εξής: “Από δώδεκα εκατομμύρια τόννοι γκρος η χωρητικότης της ελληνικής ιδιοκτησίας εμπορικής ναυτιλίας εδιπλασιάσθη εντός μικρού σχετικώς χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να καταστή η μεγίστη εις τον κόσμον. Παραλλήλως προς την τεραστίαν ταχύρρυθμον ανάπτυξίν της εις όγκον, η ελληνικής ιδιοκτησίας εμπορική ναυτιλία έχει πραγματοποιήσει ριζικάς προόδους από απόψεως ποιότητος. Σήμερον κυριαρχείται από τα υπερσύγχρονα δεξαμενόπλοια, και από πλοία νέας τεχνολογικής τάξεως, εις τα οποία ενσωματούνται όλαι αι σύγχρονοι επαναστατικαί βελτιώσεις. Ο πολυκεντρισμός αυτός δεν προεκάλεσεν ανησυχίας εις το παρελθόν και ίσως να ήτο σύμφωνος προς τον εντόνως ανεξάρτητον χαρακτήρα του εφοπλιστού. Σήμερον, όμως, που η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία κατέστη η μεγίστη στον κόσμον, η ανάγκη διά πλέον ισχυράν κεντρικήν οργάνωσιν κατέστη προφανής διά διαφόρους ζωτικής σημασίας λόγους πολλοί από τους οποίους σχετίζονται με τα χρηματοδοτικά συμφέροντα των εφοπλιστών”.

Εις το περιστύλιον του Ζαππείου μεγάρου το «Ναυτιλόραμα» απετέλεσεν εντυπωσιακήν επίδειξιν της συγχρόνου τεχνολογίας και παρουσίασε με ηλεκτρονικόν μηχανισμόν την ιστορίαν του Έλληνος ναυτικού από των ημερών του Ιάσωνος και του Οδυσσέως μέχρι της σημερινής εποχής των γιγαντιαίων πετρελαιοφόρων, των πολυτελών υπερωκεανίων και των σχεδιαζομένων τεραστίων πετρελαιοφόρων της αύριον. Τα ιστορικά αυτά επιτεύγματα παρουσιάσθησαν διά της προβολής άνω των 800 διαφανιών εις τα πέντε οθόνας του Ναυτιλοράματος, με επεξηγηματικάς αφηγήσεις και στερεοφωνικήν μουσικήν. Ιδιαιτέρα έμφασις εδόθη υπό των οργανωτών εις την παρουσίασιν της προόδου της ελληνικής ναυτιλίας, ο στόλος της οποίας αποτελείται σήμερον από 3.000 περίπου πετρελαιοφόρα, φορτηγά και επιβατηγά σκάφη 24 εκατομμυρίων περίπου τόννων εν συνόλω και με πληρώματα ανερχόμενα εις 100.000 άνδρας».